Naftas termināli

  • Virsmu hidroblastings ar spiedienu līdz 1000 Bar
  • Tvertņu attīrīšana no naftas produktu atlikumiem
  • Tvertņu sagatavošana cita produkta ieliešanai

Cisternu tvaicešana

  • Cisternu sagatavošana no gaišajiem, tumšiem naftas produktiem
  • Cisternu sagatavošana JET A-1 ieliešanai

Hidravliskās pārbaudes

  • Hidrauliskās un hermetiskās pārbaudes naftas un benzīna cisternas
  • Saskaņā ar RID un СМГС 2.pielikumā noteikumiem
  • Punkti СМГС 6.8.2.4-6.8.2.5
  • Sertifikāti ОСЖД un OTIF