Cisternu tvaicešana

Tvaicešanas-Mazgašanas stacija
(St. Škirotava, Rīga, Latvija)

Dzelzceļa cisternās sagatavošana

  • iekraušanai un remontam,
  • mazgāšana no ārpuses,
  • cisternu sagatavošana no naftas produktiem
  • cisternu sagatavošana pārtikas produktu parvadišanai

Dzelzceļa cisternās sagatavošana , iekraušanai un remontam, tai skaitā aizpildīšanai augstas kvalitātes degvielu un pārtikas precēm, paredzētam remontam, tvertnes ārējo mazgāšana, tvertnes un autocisternu tvaicēšana, mazgāšana.

TMS atrodas Rīgās rūpnieciskajā zonā, 3 km attālumā no Skirotavas stacijas .
Galvenas lielas iekārtas – mazgāšanas estakāde, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dehidratācija naftas rezervuāri, sūkņu stacijas, mobilie augstspiediena aparati cisternu arejo mazgašanai.

Plānots turpināt uzņēmuma attīstības stratēģija, kuras mērķis ir samazināt materiālu , kurināmā un enerģijas resursu ieviešanas procesu. Cisternu sagatavošana kravu iekraušanai un remontam, tai skaitā īstenojot kompānijas inovācijas politiku – jaunu energoefektīvu ierīču un iekārtu ieviešanu, kā arī nodrošināt drošus darba apstākļus, atbilstību vides aizsardzības noteikumiem, uzlabojot cisternas tirišanu kvalitāte lai butu iespējams iekraut augstas kvalitātes produktus .
Tuvākajā nākotnē uzbūvētu pārstrādes šķidruma, daļēji šķidrā un cieto dūņu saražotās mazgajot cisternas.